ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ภาครัฐ| 68 
 

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ภาครัฐ

[CONTENTBME]

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2564 ภาครัฐ

 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
สถิติ
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th