สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการเปิดระบบเช็คสิทธิ์ เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ www.vec.go.th เป็นช่องทางในการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. ทั่วประเทศ | 107 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการเปิดระบบเช็คสิทธิ์ เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ www.vec.go.th เป็นช่องทางในการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. ทั่วประเทศ สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th