ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ในกานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะที่ 1| 63 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ในกานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะที่ 1
 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะ
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th