ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕| 58 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 1 ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รามอินทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th