ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (โมเดลศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ จ.เชียงราย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 50 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (โมเดลศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ จ.เชียงราย)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (ระยะที่ 2)

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th