ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศทอ. เรื่องประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 อากคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา และ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รามอินทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง| 33 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย ศทอ. เรื่องประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 อากคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา และ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา รามอินทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th